Ik wil een leerling aanmelden

Leerlingen in Utrecht van 4 tot en met 16 jaar die thuis begeleiding nodig hebben bij taal en huiswerk kunnen terecht bij een vrijwilliger. Er zijn in Utrecht veel organisaties en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Wij brengen al deze initiatieven samen en koppelen leerlingen aan taal- en huiswerkmaatjes of andere vrijwilligers uit het Stadsnetwerk.

Extra begeleiding taal en huiswerk

Sinds de coronacrisis en het thuisonderwijs is nog duidelijker geworden hoe verschillend de kansen zijn die kinderen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Taal en goede huiswerkbegeleiding spelen een belangrijke rol bij schoolsucces. In Utrecht zijn er verschillende organisaties die leerlingen koppelen aan taal- en huiswerkmaatjes. Deze vrijwilligers helpen de leerlingen bijvoorbeeld een aantal keer per week bij hun taalvaardigheid of huiswerk. Dit doen ze op afstand via de telefoon, Skype, WhatsApp of op een andere manier. Inmiddels starten ook weer fysieke ontmoetingen. Via het Stadsnetwerk kun je een leerling aanmelden voor begeleiding bij taal en huiswerk.

Kwaliteit

We werken samen met betrouwbare en getrainde vrijwilligers. Organisaties die deelnemen aan het Stadsnetwerk vragen hun vrijwilligers om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Ook krijgen vrijwilligers een starttraining en ondersteuning van professionals.

Welke leerlingen mag ik aanmelden?

Leerlingen in Utrecht van 4 tot en met 16 jaar komen in aanmerking voor ondersteuning van een vrijwilliger uit het Stadsnetwerk. Het gaat om leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met taal of omdat ouders niet kunnen helpen met huiswerk. Voor leerlingen tot en met 6 jaar is de voorwaarde dat ouders actief betrokken zijn bij het (online) intakegesprek.

Hoeveel leerlingen mag ik aanmelden?

Er zijn veel vrijwilligers beschikbaar. Maar we vragen scholen en andere aanmelders wel om eerst de leerlingen aan te melden die ondersteuning het hardst nodig hebben, zodat we die op korte termijn kunnen koppelen aan taal- en huiswerkmaatjes of andere vrijwilligers uit het netwerk.

Bekijk een overzicht van alle organisaties uit het Stadsnetwerk.