Ik wil een leerling aanmelden

Deze zomer kunnen scholen leerlingen aanmelden voor de Zomerschool Utrecht 2020. De zomerschool is bedoeld voor leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen in de periode dat scholen niet fysiek les konden geven vanwege corona. Deze leerlingen bieden we via de zomerschool een uitdagende en leerzame invulling van hun zomervakantie. Het programma bestaat uit een combinatie van educatief leren, ervaringsgericht leren en talentontwikkeling.

Wanneer en voor wie?

De zomerschool wordt georganiseerd gedurende twee weken: van 10 t/m 13 augustus in Zuilen-Ondiep (PO) en van 17 t/m 20 augustus in Kanaleneiland en Overvecht (PO en VO). We richten ons op een bereik van 550-600 leerlingen (450-500 leerlingen PO en 100 leerlingen VO).

  • Iedere leerling gaat 1 week naar de zomerschool, van maandag t/m donderdag van 9 tot 15.30 uur. Dit betekent in totaal per leerling vier dagen programma met een combinatie van educatief- en ervaringsgericht leren en talentontwikkeling.
  • De zomerschool wordt georganiseerd voor leerlingen die na de zomer naar groep 4 t/m 8 gaan. We werken met twee groepen: 4, 5, 6 en 7, 8. Als het in de planning beter past, dan kan het zijn dat groep 6 leerlingen meedoen met groep 7, 8.

 

Programma Zomerschool

Op de zomerschool komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Ondersteuning bij educatief leren: Dit kan bestaan uit een tweetal mogelijkheden. De zomerschool biedt een educatief programma waarin kinderen spelenderwijs werken aan hun taal- of rekenvaardigheid, zoals een toneelstuk of rap maken, taalspelletjes, een rekenspeurtocht e.d. De school kan ook een beperkt aantal geformuleerde leerdoelen en bijbehorend materiaal voor een specifieke leerling meegeven in een overdracht. Bij dit onderdeel wordt ondersteuning geboden door vrijwilligers uit het Stadsnetwerk en studenten Hogescholen en UU. Binnen het programma ligt veel nadruk op taalvaardigheid en -verrijking. Eén vrijwilliger begeleidt 5 leerlingen.
  • Ervaringsgericht leren: Onderwijs verrijkende programma’s waarbij actieve vormen van leren centraal staan voor meer zelfvertrouwen en inzicht in eigen talenten. Kinderen leren over beroepen en maken op speelse wijze kennis met programmeren. Dit onderdeel wordt begeleid door vrijwilligers uit het Utrechtse bedrijfsleven. Eén vrijwilliger begeleidt 10 leerlingen.
  • Talentontwikkeling: Een zomer-schooldag vraagt ook om aandacht voor sociale, fysieke en culturele ontwikkeling. Kinderen kunnen daarom deelnemen aan activiteiten op het terrein van talentontwikkeling. Een vakdocent begeleidt 12-15 leerlingen.

 

Pedagogische onderbouwing

De zomerschool heeft een pedagogisch kader, waar kinderen elkaar veilig kunnen ontmoeten, gezien worden en zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Alle vrijwilligers worden Vreedzaam getraind waardoor een eenduidig pedagogisch klimaat gewaarborgd wordt. Alle vrijwilligers bezitten een VOG. De basisbehoeften autonomie, competentie en verbinding staan centraal in het programma. Zo bieden we jongeren een divers leerzaam aanbod en zijn er altijd betrokken vrijwilligers aanwezig om kinderen te begeleiden tijdens de activiteiten. Scholen bespreken met ouders de deelname aan de zomerschool. Ook wordt gekeken of er een mogelijkheid is tot een presentatie door de kinderen aan de ouders, op papier of digitaal.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Halle Ghilav van JINC via 06-29250651. Of stuur een mail naar zomerschoolutrecht@jinc.nl

Pers

Heeft u persvragen of wilt u een kijkje nemen op de zomerschool? U kunt contact opnemen met Jennifer Felix, woordvoerder onderwijs Gemeente Utrecht via j.felix@utrecht.nl